การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ(Core Team) ระดับอำเภอ

นายวสันต์ ปัญญาอุด เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยตำบลแม่ฮี้ เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ(Core Team) ระดับอำเภอ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับตำบล ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมธนโชติ รีสอร์ท ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน

Visitors: 13,695