การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบร์วาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลแม่ฮี้

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบณ์วาตภัยในพื้นที่ตำบลแม่ฮี้
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่ฮี้ ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบณ์วาตภัย
มอบสังกะสี และกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย


Visitors: 15,450