กองสาธารณสุข อบต.แม่ฮี้ ร่วมกับ รพสต.บ้านแม่ปิง #ลงตรวจ ATK ให้กับ นักเรียนโรงเรียนแม่ปิง (กลุ่มเสี่ยง) วันที่ 10 มีนาคม 2565

Visitors: 29,341