ตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565

Visitors: 31,594