ตัดหญ้าสองข้างทาง ถนนโป่งร้อน-บ้านท่าปาย

8 มิ.ย. 64
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุข อบต.แม่ฮี้ ได้ร่วมกันตัดหญ้าสองข้างทาง
ถนนโป่งร้อน-บ้านท่าปาย

#เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยประชาชนผู้สัญจรไปมา


Visitors: 15,444