น้ำตกแม่เย็น

น้ำตกแม่เย็นเป็นน้ำตากที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในอำเภอปาย ตั้งอยู่ในใจกลางป่ต้องเดือนทางด้วยเท้าเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-5 ชั่วโมง เริ่มต้นที่บริเวณฝ่ายกั้นน้ำใกล้ทางเข้าวัตพระธตุแม่เย็น เป็นเส้นทางดินลูกรังขึ้นเขาบงห้วยยากลำบากพอสมควร ต้องมีไกด์ชาวบ้านคอยนำทางน้ำตกแม่เย็นอยู่กลางป่าทึบ เกิดขึ้นในห้วยแม่เย็นหลวง ที่มีต้นน้ำอยู่ในผืนป่าของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สายน้ำตกลดหลั่นต่อเนื่องจาก 3 ชั้น มีความสูงที่ประมาณ 30 เมตร ตกลงสู่แอ่งกว้างด้านล่างซึ่ง สามารถลงเล่นน้ำได้นักท่องเที่ยวควรวางแผนสำหรับโปรแกรมนี้ตลอดทั้งวันและเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะพวกอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ไฟฉาย ยาพ่นกันแมลง ชุดว่ายน้ำ ฯล เนื่องจากระยะทางไกล และใช้เวลาหลายชั่วโมง อีกทั้งบริเวณน้ำตกไม่มีร้านอาหาร หรือบริการใด ๆ
Visitors: 31,600