งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด และสมาคมคนพิการทางสายตา (สนับสนุนถุงยังชีพ/ผ้าห่ม) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้คนพิการทางสายตา จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

Visitors: 29,341