ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการด้านพลังงาน

29 มีนาคม 2564
 เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ฮี้ พร้อมผู้นำชุมชน
ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการด้านพลังงาน
ณ สถาบันพัฒนาพลังงาน และไฟฟ้าชุมชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง


Visitors: 8,387