โครงการการเพิ่ทสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบล

31 มีนาคม 2564
 เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ฮี้ พร้อมผู้นำชุมชน
จัดทำแผนพลังงาน 5 ด้านพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่ทสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564


Visitors: 11,163