โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เนื่องในวะนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคาร ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ณวัดทรายขาว ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ๋องสอน


Visitors: 15,446