โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำฯ  ประจำปี 2565

นายประเสริฐ คำมูลใส นายก อบต.แม่ฮี้ ได้เป็นเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี
นางสาวอรทัย กาวิ ปลัด อบต.แม่ฮี้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
และการดำเนินการครั้งนี้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ทหาร ร.๗ พัน ๕,จนท.อุทยานห้วยน้ำดัง,นายกเทศบาลตำบลปาย,สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต ๑ และประชาชนตำบลแม่ฮี้ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ป่าต้นน้ำ กม.75
Visitors: 21,695