ติดต่อเรา                                           ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

                                                                                       ที่ตั้ง:        232 หมู่ 5 บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย

                                                จังหวัด:        แม่ฮ่องสอน

                                                ประเทศ:        ไทย

                                               โทรศัพท์:        053 699 575

                                                E-mail:        SAOMH.pai@gmail.com


 

 

Visitors: 3,301