ติดต่อเรา                                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

                                                                                       ที่ตั้ง:     232 หมู่ 5 บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย

                                                จังหวัด:     แม่ฮ่องสอน

                                                ประเทศ:     ไทย

                                         รหัสไปรษณีย์:     58130

                                               โทรศัพท์:     053 699 575     

                                                โทรสาร:     053 699 575 ต่อ 106

                                                E-mail:     SAOMH.pai@gmail.com


 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

Visitors: 31,599