การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ พร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Visitors: 15,450