การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายประเสริฐ คำมูลใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

 

 


Visitors: 31,592