การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

 


Visitors: 15,444