โป่งน้ำร้อนท่าปาย

เป็นโป่งน้ำร้อนธรรมชาติอยู่ท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 อยู่ใกล้ตัวเมืองปาย มีน้ำร้อนไหลผ่านทั่วบริเวณกว้าง มีบ่อใหญ่สองบ่อ เป็นบ่อกลางแจ้งสามารถลงแช่ตัวได้
นอกนั้นเป็นน้ำผุดหลายจุด อุณหภูมิที่จุดกำเนิดความร้อนประมาณ
80 – 100 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ ตามระยะทาง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรป และจีน นิยมมาแช่ตัวจากที่จอดรถเดินเข้ามาประมาณ 3 – 5 นาที จะเจอกับบ่อแช่ตัวกลางแจ้ง ยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ อุณหภูมิน้ำจะร้อนขึ้นถัดจากบ่อแช่ตัวไปประมาณ 3 นาที เป็นบ่อน้ำผุด
แหล่งกำเนิดน้ำร้อนจากใต้ดิน อุณหภูมิน้ำบริเวณนี้สูงถึง
 80 – 100 องศาเซลเซียส
มีควันลอยขึ้นจากน้ำตลอดเวลา


Visitors: 31,598