ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563

"พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"
SAVE ZONE, NO NEW FACE
****************************
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และห่างไกลจากยาเสพติด
*************************************


Visitors: 3,341