ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง,สารสำคัญ,ข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1
(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


Visitors: 29,341