โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้แบ่งกลุ่ม​ นร.เพื่อเตรียมการเข้าค่ายดอกลำดวน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
*************************************************
                                                                เวลา. 8.45-9.10 เข้าแถวเคารพธงขาติ
                                                                       9.10-9.30 นันทนาการจากน้องๆทีมสร้างสุข
                                                                       9.30-10.00

                                                                 *ลงชื่อไปสัญจรปายและร่วมงานรับปริญญา
                                                                 * แบ่งกลุ่ม​ นร.เพื่อเตรียมการเข้าค่ายดอกลำดวน
                                                                         10.00-11.00 ครูพิเศษเสกสรร
                                                                         11.00-12.00 ครูพิเศษปลัดอรทัย


Visitors: 31,592