รร.สูงอายุ ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้

                                                                  #วัดหัวนา

                                                                 #จุดชมวิวหยุนไหล

                                                                 #สวนเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                 #โรงเรียนบ้านไทรงาม

                                                                #โป่งน้ำร้อนไทรงาม

                                                                                           ขอขอบคุณ

                                                                    พี่บุญหล่อ และพ่อหลวงแสบ อย่างยิ่งคะ


Visitors: 31,596