ทำฝายกันน้ำสำหรับเติมรถบรรทุกและชะลอความชุ่มชื้น ลำห้วยแม่เย็น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ฮี้
ทำฝายกันน้ำสำหรับเติมรถบรรทุกและชะลอความชุ่มชื้น ลำห้วยแม่เย็น


Visitors: 8,387