โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

24 มีนาคม 2564
นายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
เป็นประธานเปิดงานโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านกุงแกง เดอ ปาย รีสอร์ท

#เพื่อให้น้องๆ มีความรู้พื้นฐาน และเป็นการป้องกันเด็กจมน้ำเบื้องต้น


Visitors: 8,389