โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ฮี้ พร้อมผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการด้านพลังงาน
ณ สถาบันพัฒนาพลังงาน ต.ดอยหล่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


Visitors: 8,387