22 มิถุนายน 2564 อบตแม่ฮี้ ช่วยก่อสร้างปรับปรุงบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

22 มิถุนายน 2564
นายสมบูรณ์ พรหมรังษี นายก อบต.แม่ฮี้ พร้อมด้วยทีมงาน ลงช่วยก่อสร้างปรับปรุงบ้านผู้ประสบอัคคีภัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 50,000 บาท
และงบประมาณเยียวยาช่วยเหลือจาก อบต.แม่ฮี้ 49,500 บาท ณ บ้านแม่ยะน้อย


Visitors: 15,446